آسیب شناسی بتن

آسیب شناسی بتن و خرابی های موجود در آن علل فرسودگی و اثر محیط بر ان

موجود

پرداختی: 16,500 تومان

توضیحات محصول

فصل اول

1 . علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني :

1-1- نفوذ نمكها 1-2- اشتباهات طراحي 1-3- اشتباهات اجرايي

1-4- حملات كلريدي 1-5- حملات سولفاتي

1-6- حريق 1-7- عمل يخ زدگي 1-8- نمكهاي ذوب يخ

1-9- عكس العمل قليايي سنگدانه ها 1-10- كربناسيون 1-11- علل ديگر

 

 

 


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: