آموزش طراحی مسیر و محاسبه عملیات خاکی در Land

صفر تا صد طراحی اصولی مسیر بصورت پرگار زنی و بر اساس آیین‌ نامه و محاسبه حجم خاکی و اعمال دور در نرم افزار Autodesk Land Desktop

موجود

پرداختی: 3,500 تومان

توضیحات محصول

آموزش مصور طراحی اصولی مسیر بصورت پرگار زنی و بر اساس آیین نامه، به همراه محاسبه حجم عملیات خاکی و اعمال دور (شیب عرضی) در نرم افزار Autodesk Land Desktop
 
فهرست مطالب
- مراحل احداث مسیر
- مطالعات اولیه و طرح مقدماتی
- طرح نهایی مسیر
- روش پرگار زنی
- روش بصری
- توصیه های طراحی پلان مسیر
- پارامترهای قوس افقی
- محاسبه حداقل شعاع
- محاسبه مینیمم طول قوس افقی
- ترسیم قوس های افقی
- معرفی مسیر به نرم افزار
- جاری کردن مسیر موردنظر
- تنظیمات برچسب زنی مسیر
- ایجاد Offset برای مسیر
- تنظیمات برچسب زنی ایستگاهی
- فایل خروجی گرفتن از مسیر برای پیاده سازی
- پروفیل طولی
- ترسیم خط پروژه
- ترسیم قوس قائم
- معرفی خط پروژه به نرم افزار
- جاری کردن پروفیل موردنظر
- Label زدن به خط پروژه
- پروفیل عرضی
- ترسیم Template
- تعریف Template به نرم افزار
- ساختن Template با توانایی اعمال دور
- قرار دادن Template بر روی خط پروژه
-اعمال دور
- چاپ پروفیل های عرضی
- جدول حجم عملیات خاکی
- منحنی بروکنر


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: