آموزش کار با توالی های نوکلئوتیدی

آشنایی با پایگاه داده نوکلوئوتید

موجود

پرداختی: 2,000 تومان

توضیحات محصول

امروزه با گسترش روزافزون حجم عظیم داده‌های ژنومی و نیاز به ذخیره، بازیابی و تحلیل مناسب این داده‌ها، جایگاه علم بیوانفورماتیک ارتقا پیدا کرده است. با توجه به اینکه تمام رشته های حوزه زیست شناسی احتیاج به درک بهتر روابط بین مولکول ها و سلول ها را دارند لذا فراگیری بیوانفورماتیک دربین تمام فعالان این حوزه احساس می شود.

به همین جهت برای فراگیری الفبای این رشته، تعدادی آموزش ویدیوئی تهیه شده و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. امیدواریم با ارائه این آموزش ها گام کوپکی در اعتلای علمی همه فعالان حوزه زیست شناسی بتوانیم برداریم.

پارت اول: آشنایی با پایگاه داده نوکلوئوتید، آشنایی با یک صفحه نوکلنوتیدی پروکاریوتی.


مشخصات فنی

کار با پایگاه داده نوکلئوتید: 1

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: