اصطلاحات و جملات آماده برای مقالات انگلیسی

اصطلاحات و قالب های آماده برای نگارش و ویرایش مقالات علمی به زبان انگلیسی

موجود

پرداختی: 4,900 تومان

توضیحات محصول

یکی از مسائل و چالش های دانشجویان در اخذ پذیرش مقالات علمی، موضوع نحوه نگارش و ویرایش مقالات به زبان انگلیسی می باشد، در واقع بسیاری از اوقات رد شدن و عدم پذیرش یک مقاله، صرفا به محتوا و مسائل فنی برنمی گردد و ریشه اصلی موضوع را باید در عدم به کارگیری اصطلاحات و قالب های متناسب، پرکاربرد و مرسوم برای مقالات، جستجو نمود.

این فایل دارای صدها قالب جمله مناسب برای بخش های مختلف مقالات علمی می باشد، از قبیل:

چکیده   Abstract

مقدمه Introduction

مرور ادبیات Literature Review

نتایج Results

بحث Discussion

نتیجه گیری Conclusions

قدردانی Acknowledgements

 

مشخصات فایل:

حجم فایل: 26 صفحه

فرمت فایل: PDF

زبان فایل: انگلیسی

 


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: