انواع دیوار ها و کاربرد های ان

انواع دیوار ها و طرز ساخت و نحوه ی کاربرد هر کدام

موجود

پرداختی: 14,500 تومان

توضیحات محصول

«ديوار »، عبارت است از يک ساختار ممتد،عموماً

قائم، يكپارچه محكم و استوار که عموماً ضخامت آن درمقايسه با طول و ارتفاع، کوچک است.

وظايف ديوار:

- تفكیک فضاها

- ايجاد امنیت

- تحمل نیروی وارده

و.....


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: