انواع قرارداد پیمانکاری

انواع قرارداد پیمانکاری

موجود

پرداختی: 2,500 تومان

توضیحات محصول

انواع قرارداد پیمانکاری

 

هدف از انعقاد هرگونه قرارداد، تنظیم روابط قانونی بین طرفین قرارداد برای برقراری وایجاد حقوق ، مسئولیت ها ، انجام وظایف ، پیشبرد پروژه و رویه هایی برای حل اختلافات است . قراردادهای خرید و ساخت و... از جمله قراردادها در تعاملات صنعتی است .

قرارداد پیمانكاری یكی از قراردادهای رایج در صنعت است كه عبارت از ، قراردادی است كه به موجب آن طرف قرارداد(پیمانكار) مسئولیت اجرای مفاد ذكرشده در قرارداد را به نمایندگی از صاحب كار(كارفرما) به عهده می گیرد . دراین مختصر كه در پیش رو دارید به معرفی اجمالی و بیان مزایا ومعایب چند قرارداد پیمانكاری پرداخته شده كه امید است درحد آشنایی مفیدفایده باشد . دراین نوشتار هشت قرارداد پیمانكاری مورد بررسی و معرفی قرارگرفته شده است.

انواع قراردادهای پیمانكاری :

1- قراردادهای پرداخت كلی Lump Sum

2- قراردادهای دائمی Continual Contracts

     الف –قراردادهای سریال Serial Contracts

     ب –قراردادهای با قابلیت تغییر Continuily Contracts

     ج –قراردادهای با دوره زمانی محدود Term Contracts

3- قراردادهای سنجشی Measurement Contracts

     الف –قرارداد فاكتور ثابت Fixed Fee Contracts

     ب –قرارداد قیمت هدف Target Cost Contracts

4-  قراردادهای بازپرداخت هزینه Cost Remimbursement Contracts

5-  قراردادهای مدیریتی (Mc)Management Contracts

6-  قراردادهای مدیریت پروژه Project Management Contracts

7- قراردادهای طراحی وساخت Design And Build Contracts

8- قراردادهای ساخت و توسعه

معرفی انواع قراردادها :


مشخصات فنی

انواع قرارداد پیمانکاری: 13 صفحه

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: