اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء یکپارچگی فناوری ها برای محیط های هوشمند

موجود

پرداختی: 50,000 تومان

توضیحات محصول

اینترنت اشیاء

یکپارچگی فناوری ها برای محیط های هوشمند

پروژه کامل اینترنت اشیاء به صورت فایل word( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای 94  صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

فصل اول: مقدمه

۱. مقدمه............................................................................................................................... 2

۱ - ۱ اینترنت اشیاء ................................................................................................ 2

1-2 . زمانی برای همگرایی ........................................................................ 4

1-3  به سمت جهان اینترنت اشیاء .......................................................................... 5

۴ - ۱. نتیجه گیری .............................................................................................................. 6

فصل دوم: تحقیقات استراتژیک و ابداع برنامه کاری اینترنت اشیاء

۲. چشم انداز اینترنت اشیاء ........................................................................................... 8

۱ - ۲. تعریف مشترک اینترنت اشیاء ....................................................................... 11

۲ - ۲. تحقیقات استراتژیک اینترنت اشیاء و دستورالعمل نوآوری............................ 14

۳ - ۲ . برنامه ها و سناریوهای ارتباط چشم انداز IERC : .................................... 18

۴ - ۲. مشخصات کاربردی اینترنت اشیاء......................................................... 24

۱ - ۴ - ۲ . حوزه های کاربردی................................................................... 26

فصل سوم : برنامه های کاربردی اینترنت اشیاء

٣. برنامه های کاربردی..................................................................................... 36

1 - 3. شهرهای هوشمند.................................................................................... 36

۲ - ۳. انرژی های هوشمند و شبکه هوشمند........................................ 38

۳ - ۳. حمل و نقل و جابجایی هوشمند ....................................................... 43

۴ - ۳. خانه های هوشمند، ساختمان های هوشمند و زیرساخت...................................... 46

۵ - ۳. کارخانه های هوشمند و تولید هوشمند........................................................... 48

۶ - ۳. بهداشت و درمان هوشمند..................................................................................... 49

7 - ۳. ردیابی و امنیت مواد غذایی و آب.................................................................................... 51

8-3. سنجش مشارکتی...................................................................................... 53

۹ - ۳. شبکه های اجتماعی و اینترنت اشیاء....................................................... 55

فصل چهارم : اینترنت اشیاء و فناوری های اینترنت مرتبط به آینده

۴. فناوری های اینترنت مرتبط به آینده............................................................................ 57

۱ - ۴. رایانش ابری ................................................................................................... 57

۲ - ۴. اینترنت اشیاء و فناوری های معنایی.......................................................................... 58

۱ - ۳ - ۴ . خواص سیستم های خودکار اینترنت اشیاء............................................................ 59

۱ - ۱ - ۳ - ۴ . خودساز گاری................................................................................................... 59

۲ - ۱ - ۳ - ۴ . خودسازماندهی............................................................................... 59

۳ - ۱ - ۳ - ۴ . خودبهینه سازی...................................................................... 60

۴ - ۱ - ۳ - ۴ . خود پیکربندی.............................................................. 60

۵ - ۱ - ۳ - ۴ . محافظت از خود........................................................... 60

۶ - ۱ - ۳ - ۴ . خودترمیمی................................................................... 60

۷ - ۱ - ۳ - ۴ . خود توصیفی............................................................. 61

۸ - ۱ - ۳ - ۴ . خودشناسی................................................................................. 61

۹ - ۱ - ۳ - ۴ . تأمین انرژی خود........................................................................... 61

۲ - ۳ - 4 . قانون کلی پژوهش برای سیستم اینترنت اشیاء خودکنترل......................................... 61

4 - ۴. شناخت و آگاهی از وضعیت............................................................................ 64

فصل پنجم : زیر ساخت ها

۵. زیرساخت............................................................................................................. 66

۱ - ۵. ادغام به صورت نری و مادگی ................................................................................... 66

۲ - ۵. قابلیت های زیرساخت .......................................................................... 66

۳ - ۵. مدلسازی معنایی اشیاء................................................................................. 67

۴ - ۵. مکان فیزیکی و موقعیت ...................................................................... 67

۵ - ۵. امنیت و حریم شخصی ...................................................................... 67

۶ - ۵. سوالات پژوهشی مربوط به زیرساخت ................................................................... 67

فصل ششم: مدیریت اطلاعات

6. مدیریت اطلاعات................................................................................................ 70

1 - ۶. جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ( 1DCA) ............................................. 70

2- ۶. اطلاعات بزرگ ............................................................................................... 72

3 - ۶ . شبکه های حسگر معنایی و حاشیه نویسی معنایی داده ها............................................. 74

۴ - ۶. حسگرهای مجازی................................................................................ 76

۵ - ۶. پردازش رویدادهای پیچیده........................................................................................... 80

1-5-6. انواع پردازش رویدادهای پیچیده.................................................................................. 80

فصل هفتم : امنیت ، حریم خصوصی و اعتماد

۷. امنیت........................................................................................................................ 83

۱ - ۷. اعتماد برای اینترنت اشیاء .........................................................................شیاء ..................................................................................................................................... 84

۳ - ۷. حفظ حریم خصوصی برای اینترنت اشیاء ....................................................... 85

منابع .................................................................................................................. 87

         

 


مشخصات فنی

اینترنت اشیاء: 94

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: