باغ فین کاشان

باغ فین کاشان

موجود

پرداختی: 7,500 تومان

توضیحات محصول

فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد به صورت متنی همراه با عکس و نقشه و پلان و...میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
موقعیت باغ فین کاشان
تاریخچه باغ فین کاشان 
سابقه تاریخ باغ فین
وضع کنونی باغشاه 
معرفی و شکل گیری باغشاه فین 
سر درب ، دیوار و برج ها 
چشمه سلیمانیه
شتر گلوی عباسی 
شتر گلوی فتح علیشاهی
اندرونی کریم خانی و اتاق شاه نشین 
حمام ها