بافت هاي فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)
- 2%

بافت هاي فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)

بافت هاي فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)

موجود

قیمت محصول: 7,000 تومان

پرداختی: 6,860 تومان

توضیحات محصول

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 34 اسلاید میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
شاخص های بافتهای فرسوده( ناپایداری- نفوذ ناپذیری -ریزدانگی)
مقایسه بافت فرسوده دارای سه شاخص با کل شهر تهران
اسناد حاکم بر بافت فرسوده شهر تهران
نگرش به بافت فرسوده
بافت فرسوده و اصلاح الگوی مصرف
راهبردهای سازمانی
اقدام راهبردی تغییر ساختار سازمانی
برنامه سال 1388 سازمان
هدف محوری برنامه سال 88
رئوس برنامه های اجرایی سال 88
چالش های پیش رو