تاریخ تمدن ویل دورانت

تاریخ تمدن ویل دورانت مشتمل بر 11 جلد کامل با فونت بسیار زیبا و کاملا خوانا

موجود

پرداختی: 5,000 تومان

توضیحات محصول

این مجموعه ناتمام است. دورانت و همسرش قصد داشتند نگارش آن را تا تاریخ معاصر غرب (تا سال ۱۹۳۳) ادامه دهند، اما با مرگ تقریباً هم‌زمان آنان، مجموعهٔ تاریخ تمدن تا جلد ۱۱، که اختصاص به دوران ناپلئون دارد، پیش رفت.

جلد اول: مشرق زمین، گاهوارهٔ تمدن (۱۹۳۵)

 1. جلد دوم: یونان باستان (۱۹۳۹)

  جلد چهارم: عصر ایمان (۱۹۵۰)

  جلد ششم: اصلاح دین (۱۹۵۷)

  جلد هشتم: عصر لویی چهاردهم (۱۹۶۳)

  جلد دهم: روسو و انقلاب (۱۹۶۷)

  جلد یازدهم: عصر ناپلئون (۱۹۷۵)


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: