تحول دیجیتال در اقتصاد و گردشگری
- 10%

تحول دیجیتال در اقتصاد و گردشگری

هدف از کتاب حاضر در حقیقت، بررسی دو مهم که عبارتند از: اقتصاد دیجیتال و گردشگری الکترونیک می باشد.این کتاب در پنج فصل مجزا و جذاب تدارک دیده شده، و برای اولین بار به فروش اینترنتی می رسد(به مدت محدود). ویژه علاقه مندان به اقتصاد، تکنولوژی، توریسم و تحولات دیجیتالی…

موجود

قیمت محصول: 20,000 تومان

پرداختی: 18,000 تومان

توضیحات محصول

قرن اخیر رویدادهای عجیبی را به بلوغ رسانیده است. به گونه ای که زمان و مکان در هم شده و به یک نقطه رسیده اند؛ و این چیزی به جز نتیجه ی گسترش و رشد ارتباطات و پیشرفت های تکنولوژی را متبلور نمی سازد.

در گردشگری بین المللی عواملی چون سن، جنس، مبدا، مقصد، زمان، محل اقامت، وسایل حمل و نقل، بهداشت و عوامل محیطی بسیار مورد واقع قرار می گیرند، و دولت ها و کشورها برای جذب گردشگر باید زیرساخت های موارد عنوان شده را رعایت نمایند تا انگیزه های چند جانبه در بحث گردشگری را فراهم و تسهیل بگردانند. بدین ترتیب، صنعت گردشگری یکی از عوامل کلیدی تولید ثروت و اشتغال زایی در جهان بوده و از آن می توان به عنوان لوکوموتیو اقتصادی رشد، پویایی و پیشرفت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در عرصه جهانی نام برد. در طی ساله ای اخیر، صنعت گردشگری در جهان، رشد و پیشرفت چشمگیری داشته، به گونه ای که تغییرات شگرفی را در زمینه های اقتصادی و اجتماعی سبب شده است.

یکی از بسترهای تاثیرگذار، آسان و کارا برای هر کشوری جهت دستیابی به امر رشد و توسعه ی اقتصادی، گسترش سطح فعالیت ها و اموری هست که در حوزه صنعت گردشگری هویدا میگردند. پس این منافع و مزایا چهره ی اقتصاد گردشگری را به جوامع جهانی معرفی کرد که میتواند جایگزین فعالیت های اقتصادی یکنواختی چون اقتصاد تک محصولی گردد و کمک شایانی در پیشبرد امور اقتصادی نظیر رشد و توسعه، درآمدزایی و اشتغال زایی یک کشور داشته باشد.

به طور کلی با وجود تمام موانع، محدودیتها و کم و کاستیهایی که وجود دارد و اهل فن هم کم و بیش از آن آگاهی دارند، ظرفیت صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری الکترونیک خیلی بیشتر از آنی است که در حال حاضر مشاهده میشود. هدف از کتاب حاضر در حقیقت، بررسی دو مهم که عبارتند از: اقتصاد دیجیتال و گردشگری الکترونیک می باشد، تا شاید صنعت گردشگری بتواند به واسطه ی ابزار بسیار کاربردی و مهم گردشگری الکترونیک، بتواند به عنوان یک بخش رسمی و درآمدزا در اقتصاد ایران عمل کند و آن را از اتکا به اقتصاد تک محصولی رها سازد.

این کتاب در پنج فصل مجزا و جذاب تدارک دیده شده، و برای اولین بار به فروش اینترنتی می رسد(به مدت محدود). ویژه علاقه مندان به اقتصاد، تکنولوژی، توریسم و تحولات دیجیتالی…

* امکان ارسال کتاب به صورت پستی نیز موجود است (با ایمیل زیر در ارتباط باشید)*

smq.zabihi@mail.um.ac.ir


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: