جداسازی یون های فلزی سنگین از فاضلاب هاصنعتی

این مقاله به مرور روش های اخیر می پردازد که برای بررسی وارزیابی فاضلاب فلزات سنگین به کار رفته اند. این فن آوردی ها شامل ته نشست مواد شیمیایی,

موجود

پرداختی: 2,200 تومان

توضیحات محصول

جداسازی فلزات سنگین: 4 فایل رایگان پی دی اف و پاورپوینت رایگان و چهارفایل ورد اصلی.

آلودگی فلزی سنگین امروزه یکی ازمشکلات جدی محیطی می باشد. بررسی فلزات سنگین به خاطر عدم انعطاف پذیری و ماندگاری در محیط مساله خاصی می باشد.درسال های اخیرروش های متنوعی برای زدودن فلزات سنگین از فاضلاب مورد مطالعه قرار گرفته اند...


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: