حدیث پژوهی جامع یا آشنایی با نحوه جامع پژوهی حدیثی
- 5%

حدیث پژوهی جامع یا آشنایی با نحوه جامع پژوهی حدیثی

از دوران صدور حدیث تا امروز، حدیث با حوادث و بلایای زیادی در گیر بوده است. اگر بخواهیم به اجمال به آنها اشاره کنیم، باید گفت: به طور کلی آفت ها و بلایای حدیث در طول تاریخ به دو امر کلی باز میگردد 1- ضعف در اخذ و تحمل حدیث 2- ضعف در نقد متون حدیثی.

موجود

قیمت محصول: 3,000 تومان

پرداختی: 2,850 تومان

توضیحات محصول

نام: حدیث پژوهی جامع، مولف:محمد حسینی،تعداد:2 حجم: 948کیلو بایت
فایل1: نام: بایسته های حدیث پژوهی جامع از منظر برخی حدیث شناسان معاصر، صفحات:20، حجم:837
فایل2: نام: كارهاي انجام شده حديثي و طرح جامع حدیث پژوهی، صفحات:12 حجم:257

توضیحات:
حدیث مقوله ای است که اهمیت آن در بررسی علوم دینی بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست. با همه پژوهش های حدیثی ای که تاکنون صورت گرفته، هنوز هم چالشهایی در برابر دانشوران حدیث پژوه قرار دارد که زمینه بهره مندی بیشتر از معارف اصیل حدیثی شیعه را فراهم آورند. با مطالعه این مقالات، کاستی های حدیث پژوهی قدما، به علت ضعف در اخذ و تحمل حدیث، ضعف در نقد متون و ضعف در استفاده از تاریخ وسیره معصومین روشن خواهد شد. همچنانکه با بایسته های لازم برای استفاده بهتر از ابزارهای پژوهشی نوین، آفتها ونقایص کار با ابزارهای پژوهشی نوین و راهکارهایی برای پژوهشی نوین در حدیث شیعه بیشتر آشنا میشویم.

از دوران صدور حدیث تا امروز، حدیث با حوادث و بلایای زیادی در گیر بوده است. اگر بخواهیم به اجمال به آنها اشاره کنیم، باید گفت: به طور کلی آفت ها و بلایای حدیث در طول تاریخ به دو امر کلی باز میگردد 1- ضعف در اخذ و تحمل حدیث 2- ضعف در نقد متون حدیثی. وهر یک از این ضعف ها نیز دارای زیز شاخه ها وتقسیماتی است که از هر قسم به اختصار سخن خواهیم گفت...

نیازهای پژوهشی
- به نظر مي رسد در سه حوزه كلي نياز به پژوهش جديد است.
1. تاريخ حديث و كتابشناسي كتب حديث.
2. بررسي اسناد و علم رجال.
3. فقه الحديث.
...


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: