حسابداری در آموزش و پرورش

حسابداري يك سيستم اطلاعاتي جهت پردازش رويدادهاي مالي و بعنوان مبنائي براي تصميم گيري و بيان وضعيت مالي يك شخصيت تجاري مي باشد

موجود

پرداختی: 8,950 تومان

توضیحات محصول

حسابداری در آموزش و پرورش 

 

مقدمه :

 حسابداري يك سيستم اطلاعاتي جهت پردازش رويدادهاي مالي و بعنوان مبنائي براي تصميم گيري و بيان وضعيت مالي يك شخصيت تجاري مي باشد اين سيستم اطلاعاتي هنگامي مي تواند شرايط لازم را براي اعمال مديريت كارا و مؤثر ايجاد نمايد كه افراد كارشناس با اطلاعات تئوريك و تجربه لازم متصدي پردازش اطلاعات مالي باشند و اولين شرط اساسي براي خبره شدن در حرفه حسابداري ، داشتن اطلاعات تئوريك قوي از اصول و استاندارد هاي پذيرفته شده حسابداري مي باشد . هر چه اطلاعات تئوريك يك فرد بالاتر باشد و بهتر بتواند اين اطلاعات را از علم به عمل تبديل كند در بين ساير كارشناسان كار او لايق تر شناخته مي شود پس فراگيري دانستن حسابداري مقدمه اي براي حرفه اي شدن در اين رشته خواهد بود و هر چه از اصول و استاندارد هاي پذيرفته شده حسابداري آگاهي بيشتري وجود داشته باشد علاوه بر اينكه نتايج كار انجام شده قابل اتكاء ترخواهد بود باعث مي گردد تا حسابدار در كار خود موفق تر بوده و جذابيت كار را بيشتر احساس نمايد.  از زحمات  و تلاش  بي شائبه مدير گروه  حسابداري ؛ جناب آقاي هاشم نژاد  در امر تدريس  و ارشاد  و ساير اساتيد  كه من  در امر تحصيل ياري نمودند كمال تشكر  و قدرداني را دارم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

اهداف، وظايف و نوع خدمات آموزش و پرورش:

محل كار آموزي آموزش و پرورش شهرستان رامسر مي باشد . بنده در قسمت حسابداري كه در طبقه سوم واقع شده كه داراي 2 حسابدار و 2 كارشناس مسئول امور مالي مي باشد كه ما در اين قسمت زير نظر كارشناس مسئول آقاي پوررستمی  كار خود را كه به مدت 240 ساعت در حال انجام مي باشم و بيشتر كار ما مربوط به درخواست گواهي حقوق و نوشتن دفاتر باهنك و هزينه ها مي باشد و كار درخواست گواهي حقوق بيشتر در روزهاي زوج مي باشد ولي ارباب رجوع روزهاي فرد به حسابداري مراجعه مي كنند و ساعت شروع كارها از ساعت 8 تا 12 مي باشد.

اهداف هر سازمان بستگي به ارتباط مستقيم با نظر و خواستة بنيانگذاران و نوع خدمتي كه مي خواهد به ارباب رجوع بدهد دارد به همين دليل سازمانهاي آموزشي تابع شرايط سياسي و اجتماعي و فرهنگي و مذهبي خاص جامعه اي است كه آن سازمانها براي  خدمت به افراد جامعه تأسيس شده اند.

با توجه به اينكه جامعة آموزش و پرورش مولّد، پويا و تلاشگر است و شرايط تاريخي، فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، علمي تكنولوژي هر جامعه را آموزش و پرورش  بنيان مي نهد.

 

 

 

 

اهداف و وظايف آموزش و پرورش كه به اختصار برشمرده مي شوند:

1- كيفيت دادن به مسائل آموزش.

2- اشاعه فرهنگ آموزشي.

3- ارائه طرحها و برنامه ها.

4- روشهاي مناسب ترويج آموزش و تدوين الگوهاي مناسب.

5- آشنا ساختن با فرهنگهاي مختلف.

6- رسيدن به اهداف كلّي تعليم و تربيت.

7- ايجاد سياستهاي جديد تربيتي.

8- غني ساختن فرهنگ فردي و اجتماعي.

9- تعيين هدفها.

10- اصول و مباني آموزشي و مقررات مدارس.

11- تحقيق در محتواي آموزشي و ساختار مدارس براي هماهنگي با عصر ارتباطات و اطلاعات.

12- كيفيت بخشي به امور آموزشي و كمك آموزشي از راههاي مختلف.

13- تدوين و ارائه دهها طرح براي توسعة مدارس.

14- پرورش استعدادها، آموزش مهارتهاي اساسي.

15- رشد اخلاقي، علمي، اجتماعي، فكري و فرهنگي.

 

 

 

 

چارت سازماني

           
   

مديــــر

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

تعريف حسابداري

تعريف حسابداري:

حسابداري عبارتست از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي يك موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول، و تفسير نتايج حاصله از بررسي اين اعداد.

حسابداري فن است نه علم برخي به غلط حسابداري را علم مي خوانند در صورتي كه علم عبارتست از دانستني قابل اثبات روشي عيني و قابل اعتماد مبتني بر مشاهده و آزمايش در حالي كه حسابداري داراي چنين خصوصياتي نيست اصول و ضوابط و موازين حسابداري نظر هائيست كه توسط كارشناسان و استادان حسابداري و يا انجمن هاي حرفه اي حسابداراني اظهار مي شود و مقبوليت عامه مي يابد. و عملاً سرمشق و راهنماي اهل فن قرار ميگيرد اين اصول محصول فكر انسان و هميشه قابل تغيير و تصحيح است.

اصول حسابداري:

مجموعه اي از ميثاقها، قواعد، روشها و رويه هائي كه به عنوان دستور العمل شناسايي و پردازش رويدادهاي مالي و تهيّه صورتها و گزارشهاي مالي در طول زمان تجربه شده تغيير كرده و كامل شده است.

كه عبارتند از:

الف) اصل بهاي تمام شده: اين اصل مبيّن اين موضوع است كه تمام دارئيهاي تحصيل شده بايد به ارزش متعارف يا بهاي تمام شده ثبت شود.

ج) اصل تطابق هزينه با درآمد: به موجب اين اصل هزينه هايي كه موجب كسب درآمد در هر دوره مي باشد با درآمد همان دوره مقابله مي شود.

د) اصل افشاء: از اصول حسابداري كه به موجب آن كلية حقايق با اهميّت، مرتبط با وضعيت مالي و نتايج عمليات كه بايستي در صورتها و گزارشهاي مالي به طور كامل ارائه شود.


مشخصات فنی

حسابداری در اموزش و پرورش: 20صفحه در فرمت ورد قابل ویرایش مخصوص دانشحویان حسابداری

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: