حقوق و دستمزد

پروژه حقوق و دستمزد

موجود

پرداختی: 7,950 تومان

توضیحات محصول

فهرست مطالب(سیستم حقوق و دستمزد)

مقدمه

اجزاء وعناصرسیستم حقوق ودستمزد

وظیفه دایره کارگزینی چیست

وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست

تعریف دستمزد تولیدی

دستمزد مستقیم

دستمزد غیر مستقیم

واحد ثبت ورود و خروج پرسنل چه وظیفه ای را در فرایند محاسبه حقوق و دستمزد ایفاء می کنند   

واحد کارگزینی

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست

واحد کارگزینی در فرایند محاسبه حقوق و دستمزد چه نقشی دارد

قرارداد کارو شرایط   اساسی انعقاد کار چگونه است

آموزش محاسبه حقوق و دستمزد

مزایای روش دستی ثبت کارکرد پرسنل

مواردی که باید در سیستم ورود و خروج مد نظر قرار گیرد

معایب استفاده از سیستم مکانیزه ثبت ساعات ورود و خروج پرسنل

برای محاسبه حقوق و دستمزد چه گروههایی باید همکاری کنند

واحد حسابداری در خصوص محاسبات حقوق و دستمزد چه کاری انجام می دهند                      

مراحل محاسبه حقوق و دستمزد در شرکتها و بنگاههای اقتصادی                                        

حقوق پایه چیست و در محاسبات حقوق و دستمزد چه نقشی دارد                                           

مزایای مستمر به چه چیزهایی اطلاق میشود                                                                     

مزایای غیر مستمر چه مزایایی هستند                                                                            

نظر قانون درباره ساعت و اضافه کار چیست

تعریف ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید

حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان است

تکلیف چیست

میزان فوق‌العاده‌ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است

در صورت برخورد تعطیلات رسمی با تعطیل توافقی چه نوع حقی برای کارگران ایجاد می‌شود

آیا در قانون کار مقررات خاصی برای ساعات کار کارگرانی که در مغازه‌ها و موسسات تجاری کار می‌کنند پیش‌بینی نشده است

آیا اوقاتی که قبل از شروع کار و پس از خاتمه آن صرف استحمام و تعویض لباس می‌‌شود جزء ساعات کار کارگر محسوب می‌شود

منظور از اضافه کار چیست

کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد داشت و در صورت تقارن آن با روزهای تعطیل رسمی چگونه عمل می‌شود

کسورات حقوق و دستمزد

تعریف حق بیمه

وجوه مشمول کسر حق بیمه

مالیات برحقوق

گزارش دهی

منبع


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: