دانلود پاورپوینت هواشناسی

دانلود پاورپوینت هواشناسی powerpoint ppt بخشی از متن مقاله مطالعهٔ و بررسی جو همیشه مورد نظر دانشمندان ایرانی بوده است ، از این رو خیلی از دانشمندان نجوم در آثار خود بخشی را به مسائل جوی اختصاص داده اند .مطالعهٔ و بررسی جو همیشه مورد نظر دانشمندان ایرانی بوده است

موجود

پرداختی: 5,000 تومان

توضیحات محصول

دانلود پاورپوینت هواشناسی powerpoint ppt

بخشی از متن مقاله
مطالعهٔ و بررسی جو همیشه مورد نظر دانشمندان ایرانی بوده است ، از این رو خیلی از دانشمندان نجوم در آثار خود بخشی را به مسائل جوی اختصاص داده اند .مطالعهٔ و بررسی جو همیشه مورد نظر دانشمندان ایرانی بوده است ، از این رو خیلی از دانشمندان نجوم در آثار خود بخشی را به مسائل جوی اختصاص داده اند .محمد بن ذکریای رازی ، ابن سینا ، حکیم عمر خیام ، ابوریحان بیرونی و انوری شاعر معروف از شخصیتها و دانشمندان ایرانی بوده اند که پیرامون پدیده های جوی مطالبی در آثار خود به یادگار گذاشته اند

 

فهرست مطالب
تاریخچه هواشناسی در ایران
هواشناسی کشاورزی
اهداف هواشناسی کشاورزی
وظیفه هواشناسی کشاورزی
علوم مرتبط با هواشناسی
لزوم تنظیم سیستم زراعی با عوامل محیطی هواشناسی کشاورزی و وضع خاک
اهمیت وضع جوی و آب و هوایی در تولیدات کشاورزی نوین
هواشناسی سینوپتیکی
شبکه ایستگاههای دیده بانی
انواع نقشه‌های سینوپتیکی
توده‌های هوا
جبهه‌ها
کم فشارهای جبهه‌ای
اثرات کوهستان بر روی کم فشارهای جبهه‌ای
کم فشارهای بدون جبهه
هواشناسى ژئوفیزیک
دشواری های هواشناسی
ماهواره هواشناسی

 


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: