دفترچه یادداشت روزانه سالن های کشت قارچ دکمه ای

دفترچه یادداشت روزانه سالن کشت قارچ دکمه ای با جزئیات کامل که پرونده دوره کشت سالن می باشد.

موجود

پرداختی: 40,000 تومان

توضیحات محصول

)در این دفترچه جزئیات  سالن پرورش قارچ ثبت می شود و برای هر دوره و هر سالن یک دفترچه مورد نیاز می باشد.

این دفترچه به همراه کارت تکست ارائه شده است.

 در این دفترچه موارد زیر گنجانده شده است.

1- چک لیست پر کردن سالن

2- فرم آنالیز کمپوست

3- چک لیست تاسیسات سالن

4- پارامتر های رشد

5- توضیحات خاک پوششی

6- آفات و بیماری

7- تولید این دوره با دوره های پیشین

8- مشخصات سالن کشت (ابعاد و مختصات)


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: