راهنمای روشن کردن آتش
- 55%

راهنمای روشن کردن آتش

در بسیاری از شرایط بقاء ، توانایی راه انداختن یک آتش می تواند بین مرگ و زندگی تفاوت ایجاد کند.آتش می تواند بسیاری از نیازها را برطرف سازد. می تواند گرما و راحتی فراهم کند. نه تنها غذا را می پزد و از آن نگهداری می کند، بلکه گرما را درشکل غذای گرم شده که کالریهای بدن ما را ذخیره می کند فراهم می کند.

موجود

قیمت محصول: 10,000 تومان

پرداختی: 4,500 تومان

توضیحات محصول

در بسیاری از شرایط بقاء ، توانایی راه انداختن یک آتش می تواند بین مرگ و زندگی تفاوت ایجاد کند.آتش می تواند بسیاری از نیازها را برطرف سازد. می تواند گرما و راحتی فراهم کند. نه تنها غذا را می پزد و از آن نگهداری می کند، بلکه گرما را درشکل غذای گرم شده که کالریهای بدن ما را ذخیره می کند فراهم می کند (کالری ها برای فراهم کردن گرما و انرژی بدن به کار می روند). شما می توانید از آتش برای تصفیه کردن آب، استریلیزه کردن نوارزخم، علامتی برای رهایی از مخمصه و درامان بودن درمقابل حیوانات استفاده کنید. آتش می تواند با برقراری آرامش ذهنی، یک ترقی دهنده ی روان شناسانه باشد. شما همچنین می توانید از آتش برای تولید ابزار و سلاح ها استفاده کنید.

همچنین آتش می تواند دلیل مشکلات باشد. دشمن می تواند دود و نور تولیدی آن را تشخیص دهد. می تواند دلیل آتش سوزی جنگلها یا نابودی تجهیزات ضروری باشد. آتش همچنین می تواند دلیل سوختگی و مسمومیت کربن مونواکسید هنگام استفاده در پناهگاه ها باشد.

نیاز شما به آتش در مقابل نیازتان به جلوگیری از تشخیص دشمن، سنگین تر است.

 


محصولات مشابه

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: