زنان و نظام خانواده از دیدگاه اسلام

زنان و نظام خانواده از دیدگاه اسلام

موجود

پرداختی: 8,950 تومان

توضیحات محصول

زنان و نظام خانواده

این تحقیق به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای 21 صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

زنان و نظام خانواده

خانواده در دنياي امروز

نابسامانيهاي موجود در رابطه با خانواده

ضرورت امروزي توجه به خانواده

اسلام و خانواده

ضرورت وجودي خانواده

انتخاب همسر

ارزش زن

ازدواج و انتخاب همسر

اسلام و ازدواج

فوايد ازدواج

اسلام واهميت ازدواج

مقام زن در جهان بيني اسلامي

ارزش و احترام زن

 

زنا ن  و نظام خانواده :

هرچند زن در طول تاريخ به شكل هاي متفاوت و متناسب با  موقعيتهاي فرهنگي – اجتماعي گوناگون با  جاهليتي پايدار روبرو بوده است ، اما انديشه شي انگارانه زن مبين اوج جاهليت فرهنگي حجاز است . در اين منطقه سرنوشت زن مقهور اراده مرد بود . مرد مي توانست آنچه مي خواست با  زن انجام دهد و از حق فروش ، قتل ، ضرب  و شتم زن برخوردار بود . زن در بسياري از موارد ، د رپذيرش يا عدم پذيرش شريك زندگي اختيار نداشت . عرب بر نجابت ، شرافت ، نسب و كفر و هم‌طراز بودن  عنايت داشت ، اما به خاطراصالت بخشيدن به نژاد و خون ، افق اين عنايت از قبيله فراتر نمي رفت .

تعداد زوجات بي قيدوشرط بود تا آن جا كه يك مرد مي توانست ده زني آزاد اختيار كند . اين امر امنيت حقوقي و خانوادگي زن  را سلب كرده بود . رواج انواع زناشوئي مانند ازدوتاج صداق ، متعه ، اماء ، مرا دله ، مشاركت خواهران ، استبصاع ، تعويضي اجباري  نظام خانواده را متزلزل و شأن زن را  تا حد جانواران پائين آورده بود . هرچند ازدواج ، را  محارم مانند مادر ، خواهر ممنوع بود ، ولي ازدواج با همسر پدر، ازدواج موقت منع قانوني نداشت .

چنانكه قرآن مي گويد : بسياري دختر را ننگ مي شمردند و حتي برخي دختران را زنده به گور مي كردند . و اگر پدري دخترش را زنده مي گذاشت ، مرگ زودرس او را سعادتي براي خود مي شمرد . غمناك تر از زناشويي . مسأله طلاق و متاركه بود كه با سنت هاي ستمگرانه ، دور از انصاف و منافي با اخلاق و انسانيت همراه بود . نه مقدماني داشت ونه شرط و پيامد قانوني ، مرد مي توانست حتي بي هيچ بهانه اي ، به آساني پيوند زناشويي را بگسلد، نه شاهدي لازم بود و نه نفقه و هزينه اي .

برخي از انواع طلاق رايج بين عرب جاهلي عبارت بودند از اظهار و تشبيه زن به مادر يا خواهر برا ي تحريم (ابدي )

بر اساس آنچه اشاره رفت آيا مي توان عصر جاهليت و بدوي جزيرةالعرب د رعدم رفتار انساني با زن را با بهره كشي ظالمانه و به جاهليت مدرن عصر حاضر مقاسيه كرد ؟ 

خانواده در دنياي امروز :

بيان اينكه در دنياي امروز در رابطه با خانواه چه مسائلي مطرح است و چه شيوه هايي در برخورد با آن بچشم مي خورد بحثي است پردامنه كه موضوع تحقيق جامعه شناسان حقوق ، اقتصاد ، روانشناسي ، تربيت و حتي علم سياست است . اسناد بين المللي زياد است ، از جمله اعلاميه حقوق بشر ميثاق بين المللي حقوق مدني و ساسي ، اعلاميه جهاني كودك ، مقاله راجع به رعايت در امر ازدواج ، حداقل سن ازدواج ، ثبت واقعه آن و ... كه هر كدام نشان دهنده بعدي از مسأله امروز خانواده هاست .

ولي ما گمان  داريم ، بسياري از آنچه كه مي بايست مورد بحث و بررسي قرار گيرد ،عالمانه و يا جاهلانه از ديد مسؤولان غافل مانده اند .

ما امروزه در رابطه با خانوده ها در بسياري از نقاط جهان با وضعي مواجهيم كه در آن حيثيت و شرافت بسياري از انسانها ناديده گرفته مي شود . زندگي انسانها صورت مبتذلي پيدا كرده و افراد انساني در معرض ارضاي هوسهاي سطحي و زود گذر بجاي عشق و آرامشي واقعي هستند.

عده اي هوسباز د رقالب روشنفكرنمائي سعي كرده اند زنان را از كانون گرم خانواده بيرون بكشند و بصورت ابزار و وسيله اي در اختيار خود قرار دهند و گروهي هم كوركورانه به دعوت و نداي آنها پاسخ گفته  تيشه به ريشه خود مي زنند . حتي امروزه ما در مواردي مي بينيم كه خانواده وجود دارد ، اما چه خانواده اي ؟ در آن نه سروساماني است نه نظم و آرامشي و نه تربيت و سكوني ؟!

نابسا مانيهاي موجود در رابطه با خانواده :

ما امروزه عملاً مي يابيم و شاهديم كه خانواده ها دچار نابساماني و درگيري هستند . در رابطه با خود وفرزندان مسائل و دشواري هايي دارند :

روابطشان سست و متزلزل است و از صفا و صميميت و در نتيجه آرامش و سكون واقعي خبري نيست . زن وشوهر ظاهراً دركنار يكديگرند ولي وضع حياتشان ، آنان را چون دو بيگانه در كنار هم قرار داده . آمار طلاق سرسام آور است و زن و مرد به اندك بهانه اي رشته حيات خانوادگي را از هم مي گسلد . فرزندان مهر و عطوفت لازم را از خانواده بدست نمي آورند و در نتيجه اغلب شان زود رنج و زودشكن و بي عاطفه اند .

به علت نداشتن نسل از تربيت صحيح بزهكار ي كودكان روبه افزايش وتزايد است.

به علت آزادي بي بندوباري درارضاي هوسهاي جنسي مردان نيازي به ازدواج دائم نمي بينند و با ارضاهاي آزاد از مسئوليت اداره خانواده سرباز مي زنند .

روح غيرت ناموسي بسيار تزلزل كرده و زوجين از ديدن همسر خود با بيگانگان دچار عذاب وجدان نمي شوند.

وحدت ها و صميت ها د رحال تزلزل و سقوط است.

ضرورت امروزي توجه به خانواده

ما معتقديم امرزه بيش از هر عصري ضروري است درباره خانواده بحثها و ارشادهايي صورت گيرد . نخست آنكه در هيچ عصر و دوره اي بشريت تا اين اندازه در رابطه با خانواده تدچار سقوط و انحطاط نشده بود.

 


مشخصات فنی

زنان و نظام خانواده از دیدگاه اسلام: 21

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: