زن از دیدگاه غرب

زن از دیدگاه غرب

موجود

پرداختی: 4,500 تومان

توضیحات محصول

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 29 صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : 4,500 تومان

چکیده

بخش اول : كليات تحقيق

مقدمه

اهداف و ضرورت تحقیق :

پیشینه ی تحقیق :

روش تحقیق :

بخش دوم : انسان و نظام آفرینش

فصل اول : انسان کیست و چه ویژگیهایی دارد ؟ ( شناخت انسان)

فصل دوم : زن در نظام آفرینش ( از دیدگاه اسلام)

آفرینش اصیل زن

فصل سوم : نگاه تمدنهای جهان باستان به زن

مسأله ی کار زن :

در جلب زن به کارگاه :

نتیجه گیری :
 

بخشی از متن:

چکیده :
 

در میان تمامی مخلوقات ، انسان دارای مقام ویژه ای است به گونه ای که پس از خلق او خداوند به خود تبریک گفتند و چنین خلقتی را ستوده است . بنابراین زن نیز به مقتضای آفرینش خود از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار است که مرد قابلیت جانشینی آن را ندارد و هر دو برای رسیدن به کمال خویش خلق شده اند و هر دو در کمال یکدیگر نقش مؤثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگرند . در تمدن های گذشته ارزش و منزلت زن در ردیف حیوانات اهلی قرار داشت به طوری که فقط وسیله ای برای اطفای شهوات از او استفاده می شده است و او شریک زندگی مرد محسوب نمی شد و او را دارای ارزش انسانی و حقوق انسانی قلمداد نمی کردند و در ادیان الهی و غیر الهی او را مظهر و زاییده ی شیطان می دانستند و ... .
در دوران باستان ( جاهلیت ) داشتن دختر را ننگ و عار می دانستند به همین جهت او را زنده به گور می کردند که این پست ترین دیدگاه در گستره ی تاریخ ، درباره ی زن در عصر جاهلیت بود . اما در دوران کنونی به بهانه ی دفاع از زن و دفاع از حقوق زن جنبش فمینیسم را در غرب مطرح کردند که این جنبش نه تنها هیچ گونه حقوق و ارزشی را برای زن در بر نداشت بلکه او را به موجودی تبدیل کرد که فقط برای برطرف کردن غرائز و نیازهای جنسی مردان مورد بهره برداری قرار می گرفت که پیامدهای این جنبش تضعیف نهاد خانواده – تقابل زن و مرد – تشابه حقوق زن و مرد – ترویج الگوهای غیر اخلاقی در روابط جنسی و ... می باشد . این بلایی است که با کارهای غلط ، با حرکت افراطی و تفریطی درباره ی زن انجام گرفت ، بر سر جامعه ی بشری آمد ، و بیشتر از همه بر سر زن غربی آمد .

بخش اول : كليات تحقيق

تعریف و تبیین موضوع :
 

مقدمه :

 « زن » نیمی از پیکره ی اجتماع انسانی است . شخصیت ، رفتار ، فرهنگ و اندیشه ی او بی گمان در شکل گیری جامعه ی انسانی نقش مهمی را ایفا می کند . در تاریخ بشر « وجود زن » شأن و شخصیت او ، حدود اختیار وی در حیات بشری و پیوند او با مرد و مکانش در سنجش با مرد همواره مورد گفتگو بوده است . در بستر فرهنگی و اعتقادی که اسلام ظهور کرد ، شخصیت و حقوق و جایگاه زن به گونه ای خاص تفسیر می شد . مسائل مربوط به « زن » در قرن چهاردهم ، از مهمترین دل مشغولیهای متفکران بوده است و این واقعیت را می توان از سوئی ، در نهضت « آزادی زنان » و از جانب دیگر ، در واقع نگری برخی مسلمانان نو اندیش ، ریشه یابی کرد . آنچه در عصر حاضر ، طرح « مسئله ی زن » را حساس تر و پر جاذبه تر ساخته است ، برخورد دوگانه ی نظام سرمایه داری غرب در برابر این پدیده ی فرهنگی – اجتماعی است . غرب از یک طرف ، با طرح شعارهای فریبنده « آزادی زن » و « دفاع از حقوق زن » در میان ملتهای جهان داعیه ی عدالت خواهی و ظلم ستیزی دارد ، از سوی دیگر ، سخت ترین و بیشترین ستمها را بر پیکره اش وارد می سازد . مروری بر نگرشهای مختلف ، ما را به برتری موضع اسلام رهنمون می شود . بدین ترتیب ، اگر معارف عالی اسلام درست ترسیم شود ، تبلیغات سوء بدخواهان در جامعه ی اسلامی ، کم رنگ خواهد شد . بنابراین در این پژوهش کوشیده ایم با جامع نگری جایگاه و شخصیت و ارزش زن را در فرهنگ غرب ترسیم کنیم . موضوع پژوهش بنده « زن از دیدگاه غرب » است که شامل سه بخش است :

بخش اول پژوهش که انسان و نظام آفرینش را مورد بحث قرار داده است .
بخش دوم پژوهش زن در تمدن غرب ( اروپا ) می باشد که در این قسمت نظر اروپائیان را در مورد زن در سه دوره ی باستان – قرون وسطی و دوران کنونی مورد بحث و ارزیابی قرار داده ایم .
بخش سوم که شامل فمینیسم و اروپا ( غرب ) می باشد که ابتدا تعریف فمینیسم و ثانیاً تقسیمات فمینیسم و ثالثاً علل پیدایش فمینیسم را در اروپا مورد بحث و گفتگو قرار داده ایم .
در پایان ؛ به امید روزی که همه ی جوامع و نیز خود بانوان به ارزش حقیقی زن واقف گردند .

تعریف و تبیین موضوع :
 

موضوعی که برای پژوهش در نظر گرفتیم با عنوان زن از دیدگاه غرب می باشد . در این پژوهش نظرات و عقاید کشورهای غربی و اروپایی را درباره ی وجود زن ، شخصیت زن و ارزش زن مورد بحث و بررسی قرار دادیم و دیدگاه اروپائیان را درباره ی زن در دوره های باستان و وسطی و دوره ی کنونی بررسی کردیم و این که اروپائیان چه دیدگاهی نسبت به زن و ارزش و جایگاه او دارند را مورد تبیین و تعریف قرار دادیم .

اهداف و ضرورت تحقیق :
 

انگیزه ی اصلی در تألیف این پژوهش علاقه و تمایل به پژوهش و تحقیق در خصوص جایگاه زن در غرب و اروپا و دیدگاه اروپائیان نسبت به زن بود ، که امیدوارم این تحقیق گامی بلند و استوار در راستای افزایش شناخت حقوق واقعی بانوان گرامی و مادران ارجمند را داشته باشد .

پیشینه ی تحقیق :
 

در ارتباط با پیشینه ی تحقیق و پژوهش با عنوان زن از دیدگاه غرب ، تحقیقات جامع و گسترده ای صورت گرفته است و کتب و مقالاتی که در این زمینه نگارش و تدوین یافته ، عمدتاً به بررسی جایگاه زن از دیدگاه اسلام و غرب پرداخته شده است و جایگاه زن را در اسلام و غرب با هم مورد بررسی قرار داده است . ولی این پژوهش جایگاه و نقش زن را فقط در غرب ( اروپا ) مورد بحث و بررسی قرار داده است . که امیدوارم خوانندگان عزیز ، حقیر را از رهنمودهای سازنده بی بهره نگذارند .

روش تحقیق :
 

روشی که برای نوشتن این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است به صورت کتابخانه ای و به روش مستقیم می باشد که مطلب کتاب مورد مطالعه قرار گرفته و خلاصه مختصر در پژوهش نوشته شده است .
واژه های کلیدی : آئین – اروپا – ادیان – انسان – باستان – تمدن – دوران – زن – غرب – فمینیسم .

بخش دوم : انسان و نظام آفرینش
 

فصل اول : انسان کیست و چه ویژگیهایی دارد ؟ ( شناخت انسان)
 

 

در میان تمامی مخلوقات ، انسان دارای مقام ویژه ایی است به گونه ایی که پس از خلق او خداوند به خود تبریک گفته و چنین خلقتی را ستوده است « فتبارک الله احسن الخالقین » (1) باید دید این موجودی که این چنین ستوده شده چه ارزشهایی را داراست تا بتوان به شخصیت او پی برد زیرا که میزان ارزش گذاری نشانه ی ساختار روحی و فکری موجود و در نهایت جایگاه او در نظام هستی است . در قرآن جایگاه ویژه ای به بشر اعطا شده است .کرامت و فضیلت انسان نسبت به سایر موجودات و بهره مندی او از مقام خلافت الهی ، از مباحث مهم انسان شناسی در فرهنگ اسلام است . قرآن از یک سو بر جایگاه والای انسان چنان تأکید می ورزد که شاید نظیری برای آن در هیچ یک از مکاتب بشری نتوان یافت . انسان « خلیفه ی خدا » و جانشین حق تعالی بر روی زمین است ؛ این ویژگی تنها به انسان داده شده است و بدین وسیله او را از کلیه ی مخلوقات ممتاز کرده است(2) . آدمی امانت بزرگ الهی را بر دوش دارد ، امانتی که زمین و آسمان از پذیرفتن آن پرهیز کردند و او با آغوش باز پذیرفته است(3) . اساساً انسان « موجودی دیگر » غیر از سایر موجودات عالم است و در وجودش حقیقتی دارد که حتی در سایر جانداران نیز یافت نمی شود ، انسان همین هستی جمادی و حیات حیوانی نیست ، او خلقتی دارد که خداوند بر آن افتخار کرده و بدان سبب خود را « أَحسن الخالقین » خوانده است(4) . این خلقت بی نظیر که از آن به « روح » تعبیر شده است ، چنان شرافتی دارد که خداوند متعال آن را به خود نسبت داده و سجده ی فرشتگان را بر آدم لازم شمرده است(5) . انسان چنان شریف و والا مرتبه است که خداوند هر چه در آسمانها و زمین است ، از خورشید ، ماه ، دریا ، روز و شب ، همگی را به تسخیر او در آورده و نعمتهای پنهان و آشکار خویش را بر او فرو فرستاده است(6) . هیچ یک از نیازمندیهای انسان را فرو گذار نکرده و هر چه در کمالات بدان نیازمند بوده پیشاپیش فراهم ساخته است(7) . بدینسان ، عالم در تسخیر آدم قرار گرفته و آدمی را توان بخشیده که از این همه در جهت اهداف خویش سود جوید . بنابراین ، آنجا که موجودات دیگر تنها در چارچوب قوانین جبری عمل می کنند ، انسان تنها موجودی است که می تواند با « آگاهی » از قوانین هستی و با « اراده » و اختیار ، شرایط حاکم را در راستای اغراض خویش متحول سازد . با این همه ، انسان موجودی بریده و بیگانه از عالم هستی نیست . او آفریده ی یک حقیقت متعالی ئیست و با دیگر آفریدگان پیوندی نزدیک و استوار دارد . هر چند انسان دارای توانایی هایی بسیار است اما او هستی نا محدود نیست ؛ بر وجودش و بر رفتارش قوانین و سنتهایی حاکم است و از پذیرش قوانین حاکم گریزی ندارد . هویت حقیقی انسان بدون آن پیوندها و پیوستگی ها و بدون این قوانین و سنت ها ، معنا و مفهوم ندارد


مشخصات فنی

زن از دیدگاه غرب: 29 صفحه

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: