سرمازدگی و یخزدگی freezing-chilling

87 اسلاید عالی فارسی و انگلیسی شامل مطالب زیر: تعریف سرمازدگی و یخزدگی روشهای مبارزه با سرمازدگی و یخزدگی پتانسیل آبی هوا یخ میان یاخته ای هسته های یخزدگی

موجود

پرداختی: 10,000 تومان

توضیحات محصول

87 اسلاید عالی فارسی و انگلیسی شامل مطالب زیر:

تعریف سرمازدگی و یخزدگی

روشهای مبارزه با سرمازدگی و یخزدگی

پتانسیل آبی هوا

یخ میان یاخته ای

هسته های یخزدگی

آسیبهای وارده به گیاهان توسط سرمازدگی و یخزدگی

انواع سرمازدگی و یخزدگی و مقایسه آنها با هم

دمای هوا و خطر سرمازدگی

روشهای پیش بینی و مبارزه با سرما و یخزدگی

اثرات سرمازدگی و یخزدگی در گیاهان


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: