سوالات خرداد ریاضی و آمار 1

نمونه سوال خرداد عالی برای آمادگی امتحلنلت خرداد

موجود

پرداختی: 5,000 تومان

توضیحات محصول

نمونه سوال ریاضی و آمار1

رشته انسانی

قیمت:5000 تومان

مناسب برای آمادگی برای سوالات امتحان

سطح متوسط(B)

تعداد صفحات:4

تعداد سعالات:17


مشخصات فنی

هماهنگی با بوجه بندی: 10
بهروز بودن: 9
سختی: 3

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: