شیپ فایل بافت خاک استان همدان
- 5%

شیپ فایل بافت خاک استان همدان

شیپ فایل بافت خاک استان همدان

موجود

قیمت محصول: 50,000 تومان

پرداختی: 47,500 تومان

توضیحات محصول

پهنه بندی بافت خاک از مهمترین اطلاعات مورد استفاده در مطالعات خاکشناسی، کشاورزی و آبیاری، و هیدرولوژی است. از طرفی نقشه های پوششی جامع و استانداردی جهت پهنه بندی بافت خاک در کشورمان وجود نداشته و اطلاعات موجود غالبا بصورت لکه ای و بر اساس مقیاسها و طبقه بندیهای مختلف می باشد.
شیپ فایل بافت خاک استان همدان (لایه پلیگونی حاضر) با استفاده از اطلاعات رستری درصد حجمی ذرات خاک در اعماق 0، 5، 15، 30، 60، 100 و 200 سانتیمتری موجود در بانک اطلاعاتی مرکز بین المللی اطلاعات خاک دانشگاه واگنینگن هلند (SoilGrids.org) با دقت مکانی 250*250 متر و به شیوه مثلث بافت خاک سازمان حفاظت خاک ایالات متحده با بکارگیری روشهای GIS تهیه شده است.
مرکز بین المللی اطلاعات خاک با استفاده از داده های مشاهداتی پروفیل خاک در 150000 نقطه در سرتاسر جهان (از جمله نقاطی متعدد در کشورمان)، داده های سنجش از دور و بکارگیری هوش مصنوعی اطلاعات خود را تولید و ارائه نموده است.


مشخصات فنی

دقت تفکیک مکانی: 250*250 متر
مساحت: 20509 کیلومتر مربع

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: