طرح استراتژی توسعه شهری CDS (تجربۀ شهر آمل )
- 1%

طرح استراتژی توسعه شهری CDS (تجربۀ شهر آمل )

طرح استراتژی توسعه شهری CDS (تجربۀ شهر آمل )

موجود

قیمت محصول: 7,000 تومان

پرداختی: 6,930 تومان

توضیحات محصول

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 26 اسلاید میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
گذر از طرحهای جامع به سوی طرحهای راهبردی
مهمترین مشکلات طرحهای سنتی(طرح جامع و طرح تفصیلی)
فرایند تهیه طرحهای راهبردی (استراتژیک)
طرح استراتژی توسعه شهری
اصول اصلی CDS
فرایند تهیه CDS
برخی سازمانهای ذی نقش درآمل
مطالعات موضوعی برای تدوین چارچوب توسعه آمل
اهداف کلی Goals برای شهر آمل
چشم انداز راهبردی شهر
اهداف--استراتژی ها