علی محمد افغانی

علی محمد افغانی

موجود

پرداختی: 2,500 تومان

توضیحات محصول

 
   

فصل اول : بیوگرافی و زندگی نامه                                                                                                                                     

11-1- زندگی نامه                                                                                                                                                                   

2-1- فعالیت سیاسی                                                                                                                                                               

3-1- آثار                                                                                                                                                                               

 

فصل دوم خلاصه ی شاهکار (شوهر آهو خانم )                                                                                                              

1-2- خلاصه با مطالب جزئی                                                                                                                                                   

1-2-خلاصه بدون مطالب جزئی                                                                                                                                                

فصل سوم نقد شاهکار                                                                                                                                                      

1-3- نقد شاهکار                                                                                                                                                                    

فصل چهارم نتیجه گیری                                                                                                                                                

1-4- نتیجه گیری                                                                                                                                                                   

2-4- تفاوت رمان و داستان کوتاه                                                                                                                                              

فهرست منابع                                                                                                                                                                       


مشخصات فنی

علی محمد افغانی: 22 صفحه با فرمت قابل ویرایش

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: