فایل PDF بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد
- 10%
  • فایل PDF بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد
  • فایل PDF بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد
  • فایل PDF بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد
  • فایل PDF بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد

فایل PDF بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد

این فایل جهت ارایه در واحد درسی سمینار کارشناسی ارشد تهیه شده. فرمت فایل به صورت PDF میباشد. فایل قابل ویرایش همین فایل با فرمت پاورپوینت نیز به صورت جداگانه برای فروش موجود است.

موجود

قیمت محصول: 20,000 تومان

پرداختی: 18,000 تومان

توضیحات محصول

این فایل جهت ارایه در واحد درسی سمینار کارشناسی ارشد تهیه شده.
فرمت فایل به صورت PDF میباشد.
 
فصل های مورد بررسی در این فایل:
فصل اول: طراحی براساس سطح عملکرد
فصل دوم: معیارهای پذیرش و اندیس خرابی
فصل سوم: بهینه سازی قاب های بتنی
نتیجه گیری
پیشنهاد جهت ادامه کار
 
تعداد کل صفحات: 30 صفحه
 
فایل قابل ویرایش همین فایل با فرمت پاورپوینت نیز به صورت جداگانه برای فروش موجود است.
 

 


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: