فایل PPT بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد
- 10%
  • فایل PPT بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد
  • فایل PPT بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد
  • فایل PPT بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد
  • فایل PPT بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد

فایل PPT بهینه سازی قاب های بتنی براساس سطح عملکرد

این فایل جهت ارایه در واحد درسی سمینار کارشناسی ارشد تهیه شده. فرمت فایل به صورت PPT و قابل ویرایش میباشد.

موجود

قیمت محصول: 49,000 تومان

پرداختی: 44,100 تومان

توضیحات محصول

این فایل جهت ارایه در واحد درسی سمینار کارشناسی ارشد تهیه شده.
فرمت فایل به صورت PPT  و قابل ویرایش میباشد.
 
فصل های مورد بررسی در این فایل:
فصل اول: طراحی براساس سطح عملکرد
فصل دوم: معیارهای پذیرش و اندیس خرابی
فصل سوم: بهینه سازی قاب های بتنی
نتیجه گیری
پیشنهاد جهت ادامه کار
 
تعداد کل صفحات: 30 صفحه
 
*** قابل ویرایش با فرمت پاور پوینت***

 


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: