مبحث کلی دروس هواشناسی - meterology

مبحث کلی دروس هواشناسی - meterology

موجود

پرداختی: 20,000 تومان

توضیحات محصول

207 اسلاید کامل فارسی مربوط به دروس هواشناسی

شامل: ترکیبات جو زمین

تقسیمات عمودی جو مانند تروپوسفر و استراتوسفر و ..

وارونگی دما

پایداری و ناپایداری جو

جت استریم

گردش عمومی جو

انواع باد

انواع پدیده های هواشناسی

انواع کدهای هواشناسی

انواع بارش ها در هواشناسی

و ....


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: