مراحل ساخت ساختمانهاي اسكلت فلزي
- 10%

مراحل ساخت ساختمانهاي اسكلت فلزي

مراحل ساخت ساختمانهاي اسكلت فلزي : الف ـ عمليات ساخت اسكلت فلزي ساختمان :

موجود

قیمت محصول: 500 تومان

پرداختی: 450 تومان

توضیحات محصول

مراحل ساخت ساختمانهاي اسكلت فلزي :

الف ـ عمليات ساخت اسكلت فلزي ساختمان :

1ـ تسطيح و گودبرداري و آماده كردن زمين

2ـ اجراي مراحل مختلف پي‌سازي و قالب‌بندي پي

3ـ آرماتوربندي و شناژ فنداسيون و نصب صفحه ستونها

4ـ بتن‌ريزي پي

5 ـ ساخت ستونها و نصب بر روي صفحه ستون

6 ـ نصب پلها و تيرهاي اصلي و تيرريزي

7 ـ ساختن شمشيري پله‌ها

8 ـ بادبند

ب ـ عمليات سفت‌كاري :

1ـ طاق ضربي و ديوار چيني

2ـ اجراي هواكش و دودكش

3ـ اجراي ناودانها

4ـ نصب دروپنجره

5 ـ ايجاد چاه آشپزخانه و چاه فاضلاب

6 ـ گچ و خاك و سفيدكاري

7 ـ كف‌سازي و اجراي سنگ فرنيز

8 ـ سرويسها

9ـ بام

طاق ضربي :

در ساختمانهاي آجري همه نوع سقفي مي‌توان به كاربرد مانند سقفهاي تيرچه بلوك، طاق ضربي، پيش‌ساخته و غيره. در مورد سقفهاي تيرچه بلوك در بخش ساختمانهاي بتوني توضيح داده خواهد شد. و در اين بخش فقط با سقفهاي طاق ضربي آشنا مي‌شويم.

طاق ضربي معمولاً در بين تيرآهنهاي پوشش سقف انجام مي‌شود. در بعضي از شهرستانهاي ايران مانند يزد طاق ضربي را با خيزبلند در حدود نيمدايره روي دهانه‌هاي تا حدود 6 متر هم اجرا مي‌كنند براي اجرا طاق ضربي بدين طريق عمل مي‌كنند كه روي دهانه‌هاي اطاق را با فاصله‌هاي تقريباً يك متر به يك متر تيرآهن مناسب كه نمره آن با توجه به دهانه طاق به وسيله محاسبه تعيين شده است قرار مي‌دهند و آنگاه بين آن را به وسيله آجرهاي فشاري با ملات گچ و خاك پر مي‌نمايند. بايد توجه نمود كه آجر طاق ضربي نبايد كاملاً زنجاب شده باشد(قبل از مصرف مدتي در آب قرار گرفته باشد) فقط بايد آجر آب نديده را بلافاصله قبل از مصرف در سطل آب فرو كرده و بعد در محل مناس نصب نمود. براي اطمينان از مقاومت طاق بعد از اتمام كار روي آن را به وسيله دوغابي از گچ مي‌پوشانند تا كليه منافذ طاق را كه احتمالاً خالي مانده است پر نموده و جسم توپر و يكپارچه‌اي ايجاد نمايد.

بهتر است در فصل بارندگي از اجرا اين قسمت خودداري شود زيرا در غيراين‌صورت چنانچه بعد از اجرا طاق ضربي و قبل از اجرا پوششهاي ديگر روي آن اگر باران ببارد آب باران به واسطه عدم وجود منافذ لازم روي سقف باقي مانده و موجب فساد گچ گشته و ايجاد خسارت مي‌نمايد(گچ در مقابل رطوبت مقاوم نيست). خيز طاق ضربي بايد در حدود 2 سانتيمتر باشد. اگر كمتر از 2 سانتيمتر باشد بواسطه تخت بودن طاق ممكن است در اثر نيروهايي كه از بالا به آن وارد مي‌شود فرو ريزد و اگر بيشتر از 2 سانتيمتر باشد به علت آنكه مجبور هستيم از زير سطح صافي داشته باشيم، ناچاراً بايد خيز آن را از زير با گچ و خاك پر نموده در اين صورت طاق ما سنگين‌تر خواهد شد.


برچسب ها : كف‌سازي

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: