مصالح ژئوسنتتیک

مصالح ژئوسنتتیک کاربرد ژئوسنتتیک انواع ژئوسنتتیک ها ژئوتکستایل مزایا ومعایب ژئوتکستایل ژئوممبرین مزایا ژئوممبرین ژئوفوم ها ژئو نت ها ژئوکامپوزیت

موجود

پرداختی: 12,500 تومان

توضیحات محصول

فهرست مطالب

چکیده                                                ژئوفوم ها

مقدمه                                                 ژئو نت ها

کاربرد ژئوسنتتیک                                ژئوکامپوزیت

انواع ژئوسنتتیک ها                             مطالعات موردی

ژئوتکستایل                                        نتیجه گیری 

مزایا ومعایب ژئوتکستایل                       منابع

ژئوممبرین

مزایا ژئوممبرین

ژئوگرید


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: