مفاسد مال و لقمه حرام

بررسی آسیب‏شناسی اجتماعی درخصوص مال حرام از دیدگاه سنت اسلامی و جامعه‏ شناسی دینی

موجود

پرداختی: 4,500 تومان

توضیحات محصول

این مقاله در 22 صفحه با فرمت قابل ویرایش ورد به بررسی آسیب‏ شناسی اجتماعی درخصوص مال حرام از دیدگاه سنت اسلامی و جامعه‏ شناسی دینی می‏پردازد. و در بارۀ اهمیت این موضوع با دلایل عقلی و فقهی بحث شده است که مال حرام تا چه اندازه می‏تواند تاثیر شگرف منفی در زندگی بشر داشته باشد

  مقدمه:

 انسان موجودی اجتماعی و نیازمند است . نیازمندی‏های انسان به دو بخش مادی و معنوی تقسیم می شود. هیچ انسانی نمی‏تواند با چشم پوشی از یکی از ابعاد وجودی خود (مادی روحی) به کمال برسد و راه سعادت را طی نماید. او برای رسیدن به این مرحله باید از همۀ ظرفیت‏ها و امکانات موجود در روی زمین استفاده کند و سعی و تلاش خود را بدان مهم معطوف نماید، بدان‏گونه که قرآن کریم در سورۀ نجم آیۀ ۳۹ می ‏فرماید: « و ان لیس للانسان الا ما سعی» حقیقت انسان چیزی جز سعی و تلاش او نیست. در واقع انسان دردنیا و آخرت نتیجۀ سعی و تلاش خود را می‏بیند. در ادامۀ همین آیه آمده است«انّ سعیه سوف یراه » او بزودی نتیجۀ سعی و تلاش خود را خواهد دید. در روایتی از حضرت علی (ع) آمده است: « مَن کـَبُرَت هِمَتَهُ کَبُرَ اهتمامه» کسی که همتش بلند باشد سعی و تلاش او بزرگ خواهد بود. گرایش انسان به مال و تحصیل آن امری طبیعی است؛ زیرا انسان می‌خواهد به نیازهای مادی و دنیوی خود از جمله تغذیه و آسایش پاسخ دهد و از امنیت غذایی و سرپناه و جسم و جان برخوردار گردد. اما تصویر نادرست از هستی و اهداف و فلسفۀ آفرینش موجب می‌شود تا برخی‌ به جنبۀ مادی زندگی، اصالت ببخشند و زندگی را در همین محدودۀ دنیا و مدت کوتاه عمر خلاصه کنند و بر همین اساس گرفتار احساس کاذب جاودانگی در سایۀ مال و ثروت می‌شوند و آن را مایۀ جاودانگی خود می‌دانند(نک. قران کریم، همزه، آیات ۱ تا ۴). از این رو گرفتار تکاثر مال می‌شوند و تا لحظۀ مرگ نیز از کسب و تحصیل آن دست بر نمی‌دارند(تکاثر، آیات ۱ و ۲). خداوند در آیاتی از جمله آیۀ ۲۰ سورۀ فجر وآیات ۶ و ۸ سورۀ عادیات، به حرص طبیعی انسان و آزمندی او نسبت به مال و ثروت اشاره می‌کند و می‌گوید که انسان آن چنان حرص جمع آوری مال و ثروت را دارد که حلال و حرام و پاک و ناپاک را درهم می‌آمیزد و درهم می‌خورد و مصرف می‌کند(نساء، آیۀ ۱۲۸؛ فصلت، آیۀ ۴۹؛ معارج، آیۀ ۱۹


مشخصات فنی

آسیب‏شناسی اجتماعی درخصوص مال حرام : 22 صفحه با فرمت قابل ویرایش

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: