مقاله ترجمه شده با موضوع نقش مدیریت زمان در مدیریت

این فایل شامل مقاله انگلیسی به همراه ترجمه در موضوع نقش مدیریت زمان در مدیریت می باشد

موجود

پرداختی: 5,000 تومان

توضیحات محصول

Time management refers to a range of skills, tools, and techniques used to manage time when accomplishing specific tasks, projects and goals. 

 

مدیریت زمان اشاره دارد به طیف وسیعی از مهارت ها ، ابزارها ، و تکنیک های مورد استفاده برای مدیریت زمانی که انجام وظایف خاص ، پروژه ها و اهداف. 
 

 

 

ادامه متن انگلیسی

 

Time management refers to a range of skills, tools, and techniques used to manage time when accomplishing specific tasks, projects and goals. This set encompasses a wide scope of activities, and these include planningallocatingsetting goals, delegation, analysis of time spent, monitoring, organizing, scheduling, and prioritizing. Initially time management referred to just business or work activities, but eventually the term broadened to include personal activities as well. A time management system is a designed combination of processes, tools and techniques.

Some authors (such as Stephen R. Covey) offered a categorization scheme for the hundreds of time management approaches that they reviewed

 • First generation: reminders based on clocks and watches, but with computer implementation possible; can be used to alert a person when a task is to be done.
 • Second generation: planning and preparation based on calendar and appointment books; includes setting goals.
 • Third generation: planning, prioritizing, controlling (using a personal organizer, other paper-based objects, or computer or PDA-based systems) activities on a daily basis. This approach implies spending some time in clarifying values and priorities.
 • Fourth generation: being efficient and proactive using any of the above tools; places goals and roles as the controlling element of the system and favors importance over urgency.

Some of the recent general arguments related to "time" and "management" point out that the term "time management" is misleading and that the concept should actually imply that it is "the management of our own activities, to make sure that they are accomplished within the available or allocated time, which is an unmanageable continuous resource".[citation needed]

Time management literature paraphrased:

 • "Get Organized" - paperwork and task triage
 • "Protect Your Time" - insulate, isolate, delegate
 • "Set gravitational goals" - that attract actions automatically
 • "Achieve through Goal management Goal Focus" - motivational emphasis
 • "Work in Priority Order" - set goals and prioritize
 • "Use Magical Tools to Get More Out of Your Time" - depends on when written
 • "Master the Skills of Time Management"
 • "Go with the Flow" - natural rhythms, Eastern philosophy
 • "Recover from Bad Time Habits" - recovery from underlying psychological problems, e.g. procrastination

 Time management and related concepts

Time management has been considered as subsets of different concepts such as:

Project management. Time Management can be considered as a project management subset and is more commonly known as project planning and project scheduling. Time Management has also been identified as one of the core functions identified in project management [1].

Attention management: Attention Management relates to the management of cognitive resources, and in particular the time that humans allocate their mind (and organizations the minds of their employees) to conduct some activities.

Personal knowledge management: see below (Personal time management).

Personal Time Management

Time management strategies are often associated with the recommendation to set goals. These goals are recorded and may be broken down into a project, an action plan, or a simple task list. For individual tasks or for goals, an importance rating may be established, deadlines may be set, and priorities assigned. This process results in a plan with a task list or a schedule or calendar of activities. Authors may recommend a daily, weekly, monthly or other planning periods, usually fixed, but sometimes variable. Different planning periods may be associated with different scope of planning or review. Authors may or may not emphasize reviews of performance against plan. Routine and recurring tasks may or may not be integrated into the time management plan and, if integrated, the integration can be accomplished in various ways.

 

 

شما می توانید از ترجمه این مقاله با پرداخت هزینه آن بهره مند شوید  


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: