نمونه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی حسابدرای

نمونه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی

موجود

پرداختی: 1,500 تومان

توضیحات محصول

آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی ورودی 97 رشته حسابداری 135 سوال شامل:

فرهنگ معارف 20 سوال

زبان و ادبیات فارسی 20 سوال

زبان خارجی 20 سوال

ریاضی و امار 20 سوال

حسابداری صنعتی 10 سوال

حسابرسی 10 سوال

اقتصاد 10 سوال

دروس اختصاصی حسابدرای 25 سوال


مشخصات فنی

نمونه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی حسابداری97: 135 سوال

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: