پاورپوینت روستای واصفجان در تهران

روستای واصفجان یکی از روستاهای تهران است که مورد بررسی قرار گرفته، این فایل معماری در فرمت پاورپوینت میباشد.

موجود

پرداختی: 16,200 تومان

توضیحات محصول

روستای واصفجان یکی از روستاهای تهران است که مورد بررسی قرار گرفته، این فایل معماری در فرمت پاورپوینت میباشد.

با مباحثی شامل:

معرفی تهران: موقعیت و وسعت تهران، اقلیم تهران، اقلیم کوهپایه و نیمه خشک و خشک،توپوگرافی تهران

معرفی روستا واصفجان: معرفی از لحاظ موقعیت جغرافیایی، موقعیت روستا در دهستان، کروکی دسترسی به روستا، سیمای کلی روستا، راه های روستا، اقلیم روستا و تاثیر باد ، دما و اقلیم بر شکلگیری روستا، بررسی مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز روستا، بررسی جمعیت، سواد و مهاجرت، تعیین محدوده اراضی کشاورزی، بررسی منابع آب، فعالیت خدماتی.

بررسی محل نگهداری ابزار و وسایل کار،نگهداری دام و محصولات، جزئیات اجرای ساختمان در روستا، جزئیات اجرای سقف و بام و اتصال ستون به سقف، شناخت و تعیین نحوه کاربردی اراضی و سرانه

بررسی و مشخصات کاربری مسکونی،تجاری، آموزشی، درمانی، بهداشتی، اداری، مذهبی، ورزشی و تاسیسات و تجهیزات،بررسی باغات و اراضی زراعی، دانداری و اراضی بایر

کاربری معابر ،شناخت و کیفیت ابنیه روستا همراه با توپوگرافی، بررسی شبکه های ارتباطی، نقشه درجه بندی راه ها، نقشه شیب معابر، نقشه مالکیت اراضی، نقشه طبقات ساختمان های روستا

بررسی امکانات روستا: تاسیسات آب آشامیدنی، تاسیسات برق و مخابرات و دفع آب های سطحی و فاضلاب و بررسی مشکلات کالبدی روستا و...