پاورپوینت فرسایش سواحل در 40 اسلاید قابل ویرایش
- 10%

پاورپوینت فرسایش سواحل در 40 اسلاید قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت فرسایش سواحل در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل وتصاویر و نمودار طبق موارد زیر ارایه

موجود

قیمت محصول: 9,000 تومان

پرداختی: 8,100 تومان

توضیحات محصول

در این پروژه پاورپوینت فرسایش سواحل در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل وتصاویر و نمودار طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- فرسایش درقوس ها

2- رسوب گذاری در قوس ها

3- فرسایش عمومی

4- فرسایش موضعی

5- شکست ساحل

6- فرسایش سطحی در اثر شرایط هیدرولیکی جریان رودخانه(خاک غیر چسبنده)

7- لغزش های توده ای سواحل ( خاک چسبنده)

8- انواع لغزش و فرسایش سطحی در سواحل(خاک غیر همگن)

9- علل فرسایش در قوس

10- الگوی جریان در قوس رودخانه ها

11- سرعت طولی

12- جریان ثانویه

13- جریان حلزونی

14- الگوی فرسایش و رسوب در قوس ها

15- کنترل فرسایش عمومی

16- روش های کنترل

17- مقاوم سازی خاک ساحل رودخانه در مقابل جریان رودخانه با استفاده از :

الف - پوشش سنگی یا خشکه چین(Riprap) n

ب -  فرش گابیون

پ -  پوشش با بلوک بتنی

ت -  پوشش با لحاف بتنی

ث -  پوشش با ژئو بگ

ج -  پوشش با تایر فرسوده ، پوشش گیاهی، و غیره

چ -  کاهش عامل فرسایش( کاهش تنش برشی یا سرعت جریان موضعی با کاهش قدرت گردابه ها)

18-  سازه های اصلاح الگوی جریان در قوس شامل:

الف -  دور کردن خطوط جریان با سرعت زیاد از ساحل

ب -  اصلاح توزیع تنش برشی و دور کردن منطقه با تنش برشی بیشتر از ساحل خارجی

پ-  ایجاد استهلاک انرژی در محل قوس خارجی nب: کاهش نیروی گریز از مرکز با ملایم کردن قوس

ت-  افزایش مقاومت برشی خاک ساحل

ث-  مسلح کردن خاک ساحل به صورت سازه ای و یا استفاده از درختان با ریشه های عمیق

ج -  کاهش فشارهای منفذی با ایجاد زهکش های مناسب

چ -  کاهش شیب رودخانه و کاهش شرایط هیدرولیکی جریان که باعث فرسایش می شوند

19- مراحل محاسباتی

الف -اطلاعات هندسی رودخانه مورد نظر شامل مقاطع عرضی

ب- مشخصات مکانیک خاکی (ژئوتکنیکی)خاک ساحل شامل منحنی دانه بندی ، ضرائب مقاومت برشی، میزان فشارهای منفذی در طول سال، تهیه پروفیلی عمقی از ساحل تا عمقی دو برابر ارتفاع ساحل.

ج - با استفاده از روابط مورد نظر میزان تنش برشی یا سرعت بحرانی خاک ساحل در عمق های مختلف

د- دبی طرح ( 5ساله تا 25 ساله).

ر- شرایط مرزی پایین دست(منحنی دبی اشل و یا فرض جریان یکنواخت) و نیز شرایط جریان در مرز بالادست(هیدروگراف ورودی و یا فرض جریان ماندگارو یا منحنی دبی اشل)

و- با استفاده از مدل های ریاضی مشخصات جریان شامل تنش برشی و سرعت جریان در مقاطع عرضی

ه - علل فرسایش سواحل با بازدید های مکرر و کسب اطلاعات از افراد محلی

ی - روش مناسب برای تثبیت ساحل

Image result for ‫فرسایش سواحل رودخانه‬‎

Related image

 

Image result for ‫فرسایش سواحل رودخانه‬‎


محصولات مشابه

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: