پاورپوینت معرفی کوبیاکس

معرفی اولیه، روشهای اجرای سیستم کوبیاکس، مراحل اجرا به صورت درجا، تصاویر برخی از پروژه های اجرا شده می باشد.

موجود

پرداختی: 7,700 تومان

توضیحات محصول

پاورپوینت کوبیاکس دارای 36 اسلاید بامباحثی شامل:

معرفی اولیه، روشهای اجرای سیستم، مراحل اجرا به صورت درجا، تصاویر برخی از پروژه های اجرا شده می باشد.

 

باتوجه به اینکه بعضی از بانک ها تراکنش کمتر از 5000 یا 10000 تومان را قبول نمی کنند، درصورت عدم موفقیت در خرید با کارت بانک دیگری خرید را انجام دهید.


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: