ژئومرفولوژی ایران
- 1%

ژئومرفولوژی ایران

ژئومرفولوژی ایران

موجود

قیمت محصول: 7,500 تومان

پرداختی: 7,425 تومان

توضیحات محصول

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 168 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
فصل اول کلیات ژئومورفولوژی ایران
سطوح ارتفاعی ایران
تفاوتهای عمده توپوهیدرولوژی جریان های آبی ایران
نقش توپوگرافی در ساختار اقلیمی ایران
اثرات مورفولوژیکی تنوعات اقلیمی ایران
مبانی زمین ساخت و تاریخ تکامل تکتونیکی ایران
پژوهشهای زمین شناختی مبتنی بر ژئوفیزیک
بنیادهای نظری اولیه تکتونیک ایران
مقایسه نظریات بایر و اشتال در مورفوژنز ایران مرکزی
تأثیر گذاری خط اورال – عمان
افیولیتها و تکامل تکتونیکی ایران
ویژگی عمومی گسلهای ایران
و کوه زایی/.مورفوتکتونیک/تقسیم بندی اولیه واحد های زمین ساختی ایران/ و.................