کاراموزی عمران  خدمات شهری و عمرانی در شهرداری
- 5%

کاراموزی عمران خدمات شهری و عمرانی در شهرداری

گزارش کاراموزی رشته عمران قابل استفاده دانشجویانی که دوره کاراموزی خود را در قسمت خدمات عمرانی شهری شهرداری گذراندهاند

موجود

قیمت محصول: 24,500 تومان

پرداختی: 23,275 تومان

توضیحات محصول

کاراموزی word

تعداد صفحات 53

قابل استفاده دانشجویانی که دوره کاراموزی خود را در واحد عمرانی خدمات شهری شهرداری گذرانده اند تهیه شده است


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: