کاربرد مواد مرکب و نانو در ساختمان سازی و معماری
- 5%

کاربرد مواد مرکب و نانو در ساختمان سازی و معماری

کاربرد مواد مرکب و نانو در ساختمان سازی و معماری داخلی

موجود

قیمت محصول: 16,500 تومان

پرداختی: 15,675 تومان

توضیحات محصول

با گسترش روز افزون جمعیت و افزایش میزان ساخت و ساز و هم چنین به دلیل محدود بودن منابع و مصالح مصرفی،تقاضا برای استفاده از مصالح جدید در صنعت ساختمان افزایش پیدا کرده است. و همچنین کاهش منابع انرژی جهان موجب شده است که محققین برای رفع این مشکلات تکنیک های جدیدی جهت افزایش کیفیت مصالح،صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه ها ابداع و کارگیرند. از میان علوم جدید و مورد بررسی قرار گرفته شده که هدف نهایی آن از بررسی مواد در مقیاس بسیار کوچک،یافتن طبقه جدیدی از مصالح ساختمانی با عملکرد بالا می باشد می توان به علم نانو تکنولوژی اشاره نمود. که این مصالح جدید ساخته شده بر پایه نانو را می توان به عنوان مصالحی با عملکرد بالا و چند منظوره اطلاق نمود. منظور از عملکرد چند منظوره، ظهور خواص جدید و متفاوت نسبت به خواص مواد معمولی می باشد به گونه ای که مصالح بتوانند کاربردهای گوناگونی را ارائه نمایند.


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: