کتاب data mining concepts and techniques

کتاب data mining concepts and techniques

موجود

پرداختی: 0 تومان

توضیحات محصول

کتاب data mining concepts and techniques

نویسنده:jiawei han , micheline kamber , jion pei

زبان انگلیسی


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: