گزارش کارآموزی رشته حسابداری شرکت تعاونی روستایی

گزارش کاراموزی سیستم حسابدرای شرکت تعاونی روستایی فجر(لیماک)

موجود

پرداختی: 3,000 تومان

توضیحات محصول

گزارش کارآموزی رشته حسابداری شرکت تعاونی روستایی فجر(لیماک)
تحویل در محیط : word

تعداد  12
صفحه        
3000 تومان

 

 

بسم الله الرحمن و الرحیم

                                              وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 گزارش پایان دوره کارآموزی

در رشته حسابداری

 

محل کارآموزی:

شرکت تعاونی روستایی فجر(لیماک)

 

 

دانشجو:

.......................

 

 

استاد کارآموزی:

....................................

 

سرپرست کارآموزی:

شرکت تعاونی روستایی فجر(لیماک)

 

 

تاریخ کارآموزی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیر و تشکر:                   

سپاس بیکران خداوند سبحان را که توفیق اتمام تحصیلات دوره کاردانی را به اینجانب عنایت فرمود .حسابداری در دنیای پیچیده امروز توانسته نقش خود را به عنوان یکی از مهم ترین و کارآمد ترین مشاغل بیابد .این رشته امروزه به عنوان مکمل نقش مدیریت در سازمان ها ، ادارات ، شرکت ها و . . . به ایفای نقش می پردازد .

از سال 1366 با توجه به تشکیل سازمان حسابرسی و تدوین استاندارد های ملی حسابداری و حسابرسی توسط این سازمان ، گام مهمی در تبلور و شکوفایی این رشته در ایران برداشته شد و امروزه در جای جای ایران اسلامی هزاران دانشجو در این رشته با اهمیت مشغول به تحصیل می باشند .

با توجه به ماهیت علمی این رشته در دنیای اقتصاد ، اهمیت کارآموزی در جهت رشد و یادگیری هر چه بهتر و استفاده از ترفند ها در مواجه علمی با مشکلات بیش از پیش احساس می شود .

با توجه به مدت زمان مناسب حضور در دوره کارآموزی در شرکت تعاونی روستایی فجر(لیماک)و کارکرد مفید در این شرکت امیداوارم گام مهمی در پیشرفت خود در رشته حسابداری برداشته باشم .

همچنین از استاد راهنما جناب آقای مهندس ................. و سرپرست کارآموزی ، که مرا در این دوره با راهنمایی ها و مشاوره های خود راهنمایی کردند کمال تشکر را دارم .

  

 

فهرست مطالب

 


عنوان

صفحه

 

1      فصل اول: معرفی محل کارآموزی.. 2

1-1    مقدمه. 2

1-2    ساختارسازمانی محل کارآموزی.. 2

2      فصل دوم: وظایف محوله وفعالیتهای انجام شده. 2

2-1    مقدمه. 2

2-2    جزئیات وظایف محوله. 2

3      فصل سوم: دست­آوردهای کارآموزی.. 2

3-1    مقدمه. 2

3-2    نتایج بدست آمده or! Bookmark not defined.

3-3    ارزیابی کارآموزی.. Error! Bookmark not defined.

 

 

1        فصل اول: معرفی محل کارآموزی

1-1    مقدمه

يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم  آنها را كاربردي تر كرده  و  ادامه مطلب..................................


مشخصات فنی

شرکت تعاونی روستایی فجر(لیماک): 12

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: