London market offshore mobile unit form
- 10%

London market offshore mobile unit form

وردینگ انگلیسی فوق مربوط به دوره بهره برداری سکوهای نفت و گاز می باشد که به LSW 678 و LMOMUF نیز معروف می باشد.

موجود

قیمت محصول: 100,000 تومان

پرداختی: 90,000 تومان

توضیحات محصول

وردینگ انگلیسی فوق مربوط به دوره بهره برداری سکوهای نفت و گاز می باشد که به LSW 678  و LMOMUF نیز معروف می باشد. وردینگ مذکور از جمله بیمه نامه های انگلیسی پرکاربرد در بازار بین الملل و همچنین در صنعت بیمه ایران می باشد و در قالب فایل PDF می باشد. 


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: